روابط تجاری سبدگردان با دیگران

 

روابط تجاری سبدگردان با دیگران

 

شرکت سبدگردان آتیه توکا (سهامی خاص) هیچ گونه روابط تجاری، که با خدمات سبدگردانی و سایر خدمات قابل ارائه خود در تضاد باشد، با دیگران ندارد.