مدیران

هیات مدیره:

حسین ارجلو
مدیرعامل
سمت:
 •  
 • کمیته سرمایه گذاری ساختمان نوین: عضو کمیته سرمایه گذاری
 • کارگزاری اقتصاد بیدار: کارشناس ارشد تحلیل- مشاور مدیر عامل- مدرس- عضو کمیته شرکت
 • نفت مناطق مرکزی ایران: کارشناس ارشد برنامه ریزی پروژه ها و مدیر پروژه
 • بونیزه سازه: کارشناس ارشد برنامه ریزی پروژه ها و مدیر پروژه
 • شرکت سایول: کارشناس برنامه ریزی
 •  
رسول رحیم نیا
رییس هیات مدیره
سمت:
 • شرکت بین الملل فولاد تجارت دالاهو: مدیر سرمایه گذاری و تحلیل
 • صندوق سرمایه گذاری افق ملت: مدیر سرمایه گذاری
 • صندوق سرمایه گذاری اوج ملت: مدیر سرمایه گذاری
 • صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت: مدیر سرمایه گذاری
 • صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت: مدیر سرمایه گذاری
 • تامین سرمایه بانک ملت: ریاست اداره دارایی ها و صندوق ها
 • تامین سرمایه بانک ملت: مدیر عملیات صندوق ها و سبدها
 • سرمایه گذاری تجلی سامانه: کارشناس
 • موسسه مالی مهر: کارشناس
کاوه دلسوز مرغوب
نائب رئیس هیات مدیره
سمت:
 •  
 • شرکت سازان کاران نیایش   : نائب رئیس هیات مدیره
 • شرکت مدیریت سرمایه افق تابا: عضو هیات مدیره
 • شرکت باز آفرین ابهر نیکو   : رئیس هیات مدیره
 • بانک آینده: مدیر امور ثروت
 • کارگزاری امین اوید: کارشناس
 • موسسه بیات رایان: حسابرس
 • موسسه حسابرسی و خدمات مالی آتیه نگر: کارشناس
 • تامین سرمایه بانک مسکن: مدیر تامین مالی
 • شرکت بانک اقتصاد نوین: ریئس اداره سرمایه گذاری و بودجه
 •  
سید هادی ابطحی
عضو هیات مدیره
سمت:
 • دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز: مدرس
 • کارگزاری بانک مسکن: مدیر صندوق

مدیران:

الهه کمالی
مدیر سبد
میثم مسلمان زاده
مدیر تحلیل
پژمان زارع
مدیر مالی و اداری