مراحل سرمایه گذاری سبدگردان

مراحل سرمایه گذاری سبدگردان

1
مشاوره و تنظیم جلسه
2
تکمیل فرم سنجش ریسک پذیری
3
تنظیم قرارداد (سهمی - نقدی)
4
ارسال به امین سبدگردان
5
ارسال به سپرده گذاری مرکزی بورس اوراق بهادار(اخذ کد سبد اختصاصی PRX)
6
انجام معاملات
7
گزارش دهی ماهانه