اوراق بهادار تحت مدیریت سبدگردان

اوراق بهادار تحت مدیریت سبدگردان

شرکت پس از ارزیابی ریسک و انتظارات بازدهی مشتریان خود، استراتژی متناسب و اوراق بهادار مرتبط با میزان ریسک پذیری سرمایه­گذار را مطابق با آخرین الزامات ابلاغی سازمان بورس و اوراق بهادار انتخاب و در آنها سرمایه‏­گذاری می نماید.
مطابق با آخرین الزامات ابلاغی، موارد مجاز سرمایه گذاری منابع سبدهای تحت مدیریت سبدهای اختصاصی به شرح زیر می باشد:

  • اوراق بهادار قابل معامله در هر یک از بورس ها؛
  • هر گونه اوراق بهادار ثبت شده نزد سازمان به جز سهام شرکتهای سهامی خاص؛
  • سپرده های بانکی تا سقف ۵۰ درصد از ارزش روز دارایی های تحت مدیریت در هر قرارداد سبدگردانی؛
  • سرمایه گذاری در واحدهای سرمایه گذاری صندوق های سرمایه گذاری تا ۱۰ درصد مجموع ارزش روز دارایی های موجود در هر قرارداد سبدگردانی مجاز است؛
حداکثر تا ۵۰ درصد از ارزش دارایی های اختصاص داده شده به بند فوق می تواند به سرمایه گذاری در واحدهای سرمایه گذاری صندوق های تحت مدیریت همان سبدگردان اختصاص یابد.